Ture 2017

Naturhistorisk forening NyborgTure i 2017/2018


Maj: Nattergaletur til Urup Dam. (Tidlig aftentur).

Juni: Tur til en ø i Det sydfynske Øhav.

August: Naturcenter Egebjerg Mølle og Snarup Mose.

September: Flerdagestur til Stevns Klint.

September (slutningen): Besøg på Stige Ø i Odense Fjord.

Oktober: Vejlerne og Monnet på Tåsinge.

November: Sybergland ved Kerteminde.


Vinterarrangementer:

November-december: lokal travetur med kaffebord.

Januar-februar: Foredrag om natur og jagtture.


(Hvor det er muligt, anvendes kyndige guider, så vi får bedst muligt udbytte af turene).

 

2. dages ture, der vælges 1.

Stevns klint mm. Kan både være forår og sensommer.

Mols Bjerge.