Forside

 

Naturhistorisk forening Nyborg

Naturhistorisk forening Nyborg

Foreningen tilbyder ture for alle med interesse for den natur, der omgiver os.

Læs mere her.

Kontingentet er kun 150 kr. årligt for en husstand.

kontakt: Søren Aagesen tlf.21754850,

mail: snaagesen@hotmail.com

Foredrag om Invasive arter

 

Tidspunkt : Torsdag d. 7. marts kl. 19.30.

Mødested: Anders Draghes Gaard. Nyborg.

Foredragsholder: Biolog: Martin Køhl Søholm

Tilmelding: Senest 3.3 på sms: 21754850 eller svar på denne mail.

 

En invasiv art er indenfor biologien en art, der har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Et eksempel er planten Kæmpe-Bjørneklo, der stammer fra Kaukasus og er indført som haveplante i Danmark, hvor den imidlertid også har spredt sig til naturen og derfor bekæmpes, fordi den ødelægger levestederne for den oprindelige flora. Et andet eksempel er den iberiske skovsnegl, der også kaldes en invasiv art.

Vi har bedt Martin Køhl Søholm, der er biolog ved Kerteminde Kommune, komme og fortælle os om dette emne. Han vil bl.a. komme omkring:

Indvandring og indførelse af arter.

Hvornår er en art invasiv?

Definition af begrebet invasive arter.

En række eksempler på såvel planter som dyr

Eksempler på allerede eksisterende og kommende problemer.

Hvordan griber myndighederne ind? Hvad gør man ved evt. problemer:

Dette er sidste aktivitet fro sæson 2018 og bestyrelsen glæder sig meget til at se rigtig mange af jer.

Der serveres kaffe undervejs, så vi beder jer medbringe kop og tallerken. Pris 25 kr.

Tilmelding senest søndag d. 3.3. Sms eller mail. 21754850 eller svar på denne mail.