Dagsorden til genralforsamling 2019

Naturhistorisk forening Nyborg

Dagsorden til generalforsamlingen i


mandag d. 18. februar 2019 kl. 19.00

Anders Draghes Gård


1. Valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag: Steen Schönnemann

Udpegning af 2 stemmetællere.


2. Beretning om det forløbne års aktiviteter.


3. Regnskab.


4. Indkomne forslag.

Forslag skal afleveres til et af bestyrelsens medlemmer senest 3. februar 2018.


Forslag til ture i 2019 kan fremsættes helt frem til selve generalforsamlingen.


5. Fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent


6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

   

På valg:  1.  Søren Aagesen

              2.  Carsten Pihl

              3.  Per Aagesen


Alle modtager genvalg.

 

Bestyrelsen består i dag af

Preben Petersen, Søren Aagesen (Fm.), Elsebeth Hansen, Carsten Pihl (Kasserer), Tove Jensen og Per Aagesen.


7. Valg af bilagskontrollant:

              1. Bent Rasmussen.


Modtager genvalg.

   

    Valg af suppleant:

             

8. Eventuelt.


Herunder planlægning af årets ture: Se bestyrelsens forslag.


HUSK KOP, SIDETALLERKEN OG TESKE