Forside


Naturhistorisk forening Nyborg

Naturhistorisk forening Nyborg

Foreningen tilbyder ture for alle med interesse for den natur, der omgiver os.

Læs mere her.

Kontingentet er kun 150 kr. årligt for en husstand.

kontakt: Søren Aagesen tlf.21754850,

mail: snaagesen@hotmail.com

Tur til Randbøl Hede og Brandbjerg Sønderskov

Tirsdag den 2. juli 2019


Mødested: Parkeringspladsen ved Vestervold, Kongens Bationsvej 2 kl. 8.30
Transport i private biler. Vi kører ca. 300 km. Det bliver 600 kr. pr bil. Man afregner med chaufføren.
Medbring frokost, vand, kaffe og anden forplejning.

Vi skal gå meget, så husk godt fodtøj.
Pris pr deltager: 100 kr. + transport.
Tilmelding til en af turlederne senest tirsdag den 25. juni.

Vi vil også gerne vide, hvem der vil køre.

Turledere: Tove Jensen: toje@jensen.mail.dk. Tlf. 6531 3615 og 3063 9436

                 Carsten Pihl: tomcat2614@yahoo.dk, tlf. 4141 0482

Vi kører direkte til Randbøl Hede, Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl. Det er porten til oplevelser i området. Her er en udstilling, der fortæller med lyd, tekst og billeder om hedens landskab, natur og kulturhistorie. Her møder vi vores naturvejleder, som tager os med på en to timers tur i udstillingen og på heden.

Vi vender tilbage til Kirstinelyst og spiser vores medbragte frokost på det overdækkede areal ved udstillingsbygningen, hvor der er borde og bænke.

Efter frokost kører vi til Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling.

Her skal vi med en naturvejleder på en times tur i Brandbjerg Sønderskov, som ejes af højskolen. Det er en helt anden natur end først på dagen. Det er naturskov, urørt og meget varieret. Jordbunden veksler mellem sand og ler. I bunden af slugten løber Hørup Bæk. Skoven er frodig og artsrig - både angående planter, svampe og dyr.

Efter turen drikker vi kaffe ved højskolens bålhytte.

Hjemturen begynder med en meget smuk tur ned gennem Grejsdalen til Vejle.

Se mere: https://vejle.dn.dk/naturen-i-vejle/naturfoldere/  https://naturstyrelsen.dk/publikationer/turfoldere/trekantsomraadet/randboel-hede/  


Aftentur til ørne og traner

Tirsdag den 23.april
Mødested: P-pladsen ved Vestervold, Kongens Bastionsvej 2, kl. 18.
Turleder: Preben Petersen, mobil:30601602, fastnet 65313600, mail
prebenjonna@turbopost.dk.


På årets første tur udnytter vi, at det er blevet lyst længe, og vi skal på en tidlig
aftentur møde den naturkyndige Erik Ehmsen, som mange husker fra et medrivende
foredrag om havørne på gymnasiet.
Vi skal mødes med Erik Ehmsens kl. 19 ved Øster Hæsinge forsamlingshus tæt på en
af Fyns første havørnereder. Her tages der stilling til, hvor der denne aften kan være
mest interessante ting at se. Det kunne f.eks. være en tur ind i statsskoven tæt på
Arreskov Sø, hvor flere tranepar har fundet en yngleplads. Her kan måske også være mulighed for at se de første orkideer, og i området er der gode chancer for at se
havørne og mange fuglearter i og omkring søen.
Under alle omstændigheder bliver det ikke kedeligt. Vi husker, hvordan Erik Ehmsen
kunne holde os i ånde med beretninger om nogle af de mange oplevelser, han har
haft med at observere og passe på nogle af landets første havørne.
Turen varer til ca. kl 21.30, så vi kan nå at komme hjem i nogenlunde ordentlig tid.
Tag gerne kaffe med og tøj, som passer til forholdene. Der er blød bund ved søen, så
tag vandrestøvler eller gummistøvler på.
Husk også fotografiapparat og kikkert.
Der er ikke tilmelding til turen, men turlederen vil gerne have en tilbagemelding fra
medlemmer, som vil køre os på denne tur på ca. 100 kilometer ud og hjem.
Da meget afhænger af vejret, er det ikke muligt at melde ud, hvor langt vi kommer
til at gå, men denne tur er nok ikke for meget dårligt gående.
Prisen bliver 50 kr. til dækning af transport.
Gode hilsener og på gensyn ude i det smukke fynske forår.
Foredrag om Invasive arter


Tidspunkt :                 Torsdag d. 7. marts kl. 19.30.

Mødested:                 Anders Draghes Gaard. Nyborg.

Foredragsholder:       Biolog: Martin Køhl Søholm

Tilmelding:                 Senest 3.3 på sms: 21754850 eller svar på denne mail.   


En invasiv art er indenfor biologien en art, der har spredt sig "kunstigt" til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Et eksempel er planten Kæmpe-Bjørneklo, der stammer fra Kaukasus og er indført som haveplante i Danmark, hvor den imidlertid også har spredt sig til naturen og derfor bekæmpes, fordi den ødelægger levestederne for den oprindelige flora. Et andet eksempel er den iberiske skovsnegl, der også kaldes en invasiv art.

Vi har bedt Martin Køhl Søholm, der er biolog ved Kerteminde Kommune, komme og fortælle os om dette emne. Han vil bl.a. komme omkring:

Indvandring og indførelse af arter.

Hvornår er en art invasiv?

Definition af begrebet invasive arter.

En række eksempler på såvel planter som dyr

Eksempler på allerede eksisterende og kommende problemer.

Hvordan griber myndighederne ind?  Hvad gør man ved evt. problemer:

Dette er sidste aktivitet fro sæson 2018 og bestyrelsen glæder sig meget til at se rigtig mange af jer.

Der serveres kaffe undervejs, så vi beder jer medbringe kop og tallerken. Pris 25 kr.

Tilmelding senest søndag d. 3.3.  Sms eller mail. 21754850 eller svar på denne mail.